Loading…

AKO NA TO?

Ako na to?

POSTUP ZRIADENIA TRVALÉHO POBYTU V BRATISLAVE

 1. Vyplňte nezáväznú objednávku Trvalého pobytu v Bratislave
 2. Obratom od nás obdržíte dokumenty, ktoré je potrebné overiť u notára.
 3. Po overení nám dokumenty doručíte poštou alebo osobne na adresu kontaktného pracoviska.
 4. Uhradíte zálohovú faktúru.
 5. Bez Vašej prítomnosti Vás prihlásime k trvalému pobytu na miestnom úrade, o čom budete informovaný e-mailom.
 6. Všetko pripravíme pre vybavenie nového občianskeho preukazu, ktorý si vybavíte buď v mieste predchádzajúceho trvalého pobytu (v prípade dokladov vystavených do 30.6.2008) alebo na ktoromkoľvek oddelení Polície či kontaktnom mieste (nové doklady – ID karty – vystavené od 1.7.2008).

OTÁZKY A ODPOVEDE

Kto môže žiadať o poskytnutie adresy trvalého pobytu v Bratislave ?

Adresu trvalého pobytu poskytujeme iba občanom Slovenskej republiky.

Na akej adrese poskytujete trvalý pobyt v Bratislave? Ste vlastníkom nehnuteľnosti ?

Naša spoločnosť poskytuje adresu trvalého pobytu v Bratislave na ulici Martinengova 20.

Je to legálne ?

Áno, podľa Zákona o evidencii obyvateľov, je miestom trvalého pobytu adresa nehnuteľnosti, ktorú si občan zvolí spravidla v mieste, kde má svoje záujmy, rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie, ale nič z toho nie je podmienkou tohoto zákona. Dôvody pre zmenu adresy trvalého pobytu môžete mať rôzne a nám neprináleží ich skúmať. Občan môže mať len jedno miesto trvalého pobytu a to v objekte, ktorý je označený číslom popisným. V našom prípade sa jedná o nehnuteľnosť – bytový dom určený k bývaniu a s číslom popisným.

Ako prebieha informovanie o doručenej pošte ?

Doručená pošta je evidovaná s dátumom prijatia. O doručenej pošte budete informovaný emailom v deň jej prijatia. V prípade doporučenej zásielky budete informovaný o podacom čísle zásielky, ktoré predložíte u poštovej prepážky. Doporučené dopisy budú uložené na pošte Bratislava 1, kde si ich budete môcť prevziať na základe podacieho čísla alebo „žltého“ lístku.

Ako službu objednať? Aké dokumenty budete potrebovať ?Všetky podklady Vám budú poslané e-mailom po vyplnení nezáväznej objednávky o poskytnutí trvalého pobytu:

 • Zmluva o poskytnutí služby (súhlas s trvalým pobytom)
 • Splnomocnenie na nahlásenie k pobytu na miestnom úrade
 • Zálohová faktúra

Akou formou sa dá zaplatiť za súhlas s trvalým pobytom?Forma úhrady je možná týmito spôsobmi:

 • v hotovosti na mieste
 • bankovým prevodom na základe vystavenej zálohovej faktúry pred vydaním súhlasu s trvalým pobytom

Som podnikateľ, zmení sa mi príslušnosť k Daňovému úradu?

Zmenou adresy trvalého pobytu sa zmení aj Vaša miestna príslušnosť prakticky ku všetkým úradom. Vďaka trvalému pobytu v Bratislave 1 budete ako podnikateľ spadať pod príslušný Daňový úrad.

Môžete mať na vozidle bratislavskú ŠPZ ?

Áno, so zmenou trvalého pobytu na bratislavskú adresu si môžete zažiadať aj o bratislavskú ŠPZ na svojom vozidle.

Bývam u rodičov a hrozí mi exekúcia, nechcem rodičom spôsobiť problém, pomôže mi zmena trvalého pobytu ?

Áno, pomôže. Zmenou trvalého pobytu bude exekútorský úrad zisťovať Váš majetok na predmetnej adrese a nie u Vašich rodičov.

Voľby, kde ?

Zmenou trvalého pobytu se zmení i Váš volebný región na Bratislavu. Do schránky u nás Vám miestne úrady vhodia volebné lístky.

Platím za odvoz odpadu ?

V cene služby „Súhlas s trvalým pobytom v Bratislave“ nie je zahrnutý odvoz odpadu. Pokiaľ už niekde za odvoz odpadu platíte, nie je treba objednávať ďalší.  Na našej adrese totiž neobdržíte nájomnú zmluvu, ale len súhlas s trvalým pobytom. Z tohoto dôvodu neplatíte mesačné zálohy na služby k bytu.

Máte ďalšie otázky ?

Ak máte akékoľvek otázky, napíšte nám cez kontaktný formulár